كاش

IMG_0323

آخرين كنسرت بدمشهدى رو در شيكاگو امشب برگزار كرديم. ايشالا كنسرت بعدى در رومانى با نوازنده هاى هم قطار و ديوانه تبار كولى. سال جديد ميلادى رو به همه خونه دار ها و بى خانمان ها، هم مسلك ها و كم مسلك ها و بى مسلك ها، عشقى ها و غربتى ها، وطنى ها و بى وطن ها تبريك ميگم. به اميد روزها و شبهاى پر از زندگى براى همه شما. از صميم قلب دوستتون دارم. همراهى و دوستى شما به زندگى و قلم من رنگى داد كه با هيچى عوضش نميكنم. ولى چرا دروغ بگم، از كل تماشاگرها فقط پنج نفر ايرانى اونجا بودن و آخر شب هم مسئول كنسرت و هم ليدر يكى از گروه ها خفت ام كردن و اگه امشب تاكسى ميروندم حداقل پول بنزين و شام شب ام در ميومد. با يكيشون دعوا كردم. يه لگد به يكى از اسپيكر ها زدم و اومدم بيرون. كاش كه سازم سالها پيش شكسته بود

شیکاگو – زمستان ۱۳۹۳

Comments are closed.