در راه دهات

IMG_4094 ‎ اتوبوس در راه دهات كولی های كِلِجان. انباشته از فقر و ويولون نواز ها. با عرق و سيگار و ساز روز ها را سر ميكنند. دختران زيبایشان كه آرزوهايشان با اولين تجربه حاملگی مثل آب در كوير تبخير ميشود. براي اکثرشان، من چيزی بيشتر از يك حرام زاده دلخوش و شكم سير نيستم. حقيقتي انكار ناپذير‫.‬

‎ رومانی‫ – تابستان ۱۳۹۳‬


Comments are closed.