سکوت با سگها

IMG_4151 ‎خانه ام را گم كرده ام. مستِ مست با زوزه صدها سگ اهلی و ولگرد كه انگار به احتضار دست جمعی افتاده اند، در كريه ترين تخيلات فرو رفته ام. صبح خواهد رسيد و تخته سياه جمجمه ام دوباره آميخته با فرمول های جعلی كه دلخوشی فردا بشود. منِ بی وطن بايد لوله كش زندان ميشدم‫.‬

‎دهات کلجان ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.