اسپم

IMG_4198 ‎كودك زن و شوهر جوانی كه اتاق به من اجاره دادند. هم اتاقی سوم يك پسر ٢۸ ساله است كه با اسپٓم امرار معاش ميكند و عشق بازيگری دارد. يكی از من مريض تر. بهش پيشنهاد دادم كه امشب بريم از فاحشه ها و جاكش های بخارست عكاسی كنيم ولی گفت ميترسه. من هم ميترسم ولی ترس بهترين دوای مرض های مخ منه‫.‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.