دیانوى چهار

IMG_4274

 

ميكده “ديانو٤” واقع در كوچه اى خلوت نزديك مركز بخارست. يك خانه كلنگى كه تبديل شده به پاتوق شبانه مردهاى الكلى درگير در حرفه هنر و دخترهاى دلبرِ دانشجو كه آخر شب ها خودشان را به دام آن مردها مى اندازند و كمى بعد همان دام را دور گلوى آن مردانِ از خود مطمئن مى پيچانند و آن سرش را هم ميبندند به سپرِ تاكسى هاى سرگردانِ بخارست. كاش كه اين داستان را از هيچ و پوچِ تخيلم ساخته بودم.

بخارست – تابستان ۱۳۹۳

 

Comments are closed.