دور از ساحلِ آفتاب گیرها

IMG_4849 ‎اين عكس هم به عشق همه بچه هاى جنوب، به خصوص بوشهر كه عكس هاى قشنگشون به دل و جون آدم می چسبه. اين ها بچه هاى ولگرد ده ساحلى”واما وِكه” رومانى اند كه با پاركور و موزيك خوندن روزها شون رو به شب ميرسونند. اينجا چند ساليه كه شده پاتوق آخر هفته اهالى پايتخت و پر كلوپ و اوپس اوپس. فاصله اى كه باهاشون راه رفتم و با زبون رومانى نصفه نيمم باهاشون هم صحبت شدم، نگاه هاى سنگين گردشگرها رو ميشد كاملا حس كرد كه من رو مثل ابلهى در تله سه ولگرد مزاحم نگاه ميكردند. از پلكيدن اين بچه ها به دور از ساحل هاى آكنده از پايتختى ها هم اين واقعيت مشهود بود. اين بچه ها كه بزرگ شده اين جا اند، با گسترش ساخت و ساز، براى بازى از ساحل خودشون دور تر و دورتر ميشوند. اين داستان در پستِ بعد ادامه دارد‫.‬

‎واما وکه ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.