ورساچی

IMG_4957 ‎اِشتفان، پسر “تاگوى” از تبار كولى هاست، نوازنده زبر دست اكوردئون و اُرگ و ساكن دهات كلِجان رومانى. بيست و سه سالشه و دو تا بچه داره كه يكيشون تو عكس هاى قبلى هست. من اسم مستعارشو گذاشتم “ورساچى” به خاطر عشقش به لباس برند دار. چهار ماه قبل كه براى دو ماه زمستون باهاشون زندگى كردم، يك آهنگ جديد نوشتم به اسم ‫’‬خانه بی خاک‫’‬. بعد از كلى تمرين و تلفيق، رفتيم بخارست و ضبط اش كرديم. ايشالا تا يكى دو هفته ديگه منتشر ميشه. زندگى كلى هاى مدرن چيزيه كه من هنوز در صدد درك بيشترش ام. بيشترشون كه نوازندگى بلدند بعد از پيوستن رومانى به اتحاديه اروپا ساز هاشون رو برداشتند و رفتند به كشورهاى ثروتمند اروپاى غربى و تو خيابون ها ساز ميزنند. من به جز موسيقى خودم يك آلبوم كامل از موزيك محلى شون رو ضبط كردم كه اگر دوست دارين يكيش رو بشنوين و اكاردئون نوازى اشتفان و پدرشو تجربه كنيد، سری به قسمت موسیقی سایت بزنید‫.‬

‎دهات کلجان ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.