شبیه سعادت آباد

IMG_5509‎آندريا ٢٦ ساله با دوست ايتاليايى اش پائولو ٣٥ ساله كه نوازنده ساكسيفونه و چند ساليه در رومانى زندگى ميكنه، در آپارتمانى كوچك در مركز قديمى بخارست، بعد از ظهر را به گپ و موزيك گوش كردن به عصر ميرسانند. آندريا دانشجوى عكاسيه كه مشغول ياد گرفتن خوانندگى كلاسيك هم هست رو پارسال در اولين سفرم ملاقات كردم. با وجود اينكه خيلى از شهرى ها نگاه خوبى به كولى ها ندارند، آندريا و دوستش با من به دهات اومدند و بعدش هم به جا افتادنِ من در اونجا بارها كمك كرد. حال و هواى اين آدما و رنگ آشناى صميميت شون كه من بين آمريكاييها كم تجربه كردم، و حتى فضاى خونه هاشون، هوش و حواس من رو ميبره به خونه ها و دوست هاى ايران ام. گاهى به تصوراتم اين اجازه رو ميدم كه آدم هاى خون گرم اينجا رو نسخه اى از آدم هاى ايران ببينم. نسخه اى كه آدم هاش، فصل سخت بيداد رو در خانه پشت سر گذاشته اند و ديگر دليلى براى ترك اش ندارند. راستى امروز اتفاق عجيبى افتاد. تو خيابون داشتم به آندريا و پائولو عكس و داستان سمينا رو نشون ميدادم كه يكى دستش رو از پشت گذاشت رو شونه ام..‫.‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.