زمان خیانت

IMG_5593

‎زمان خيانت رسيده بود وسكوتِ تقسيم شده ميان افراد حرف ميخواست، و از بعضى ها بيرون ميكشيد زمانِ خيانت رسيده بود من تو را در چشم هايم پنهان كردم و از آن پس هيچ گاه نتوانستم نگاهت كنم. حالا كه مُرده اى از چشم هايم بيرونت مى آورم و رهايت ميكنم و تو مثل ماهى به آب برميگردى دست كم در من سالم مانده بودى دستِ كم در من هيچ كس حقِ “خائن” گفتن به تو را نداشت‫.‬

‎شهرام شيدايى (١٣٨٨- ١٣٤٦‫)‬


Comments are closed.