سلمانی دهات

IMG_5718

‎جورجيتسو، سلمانى كار كولى دهات كِلِجان، مشغول اصلاح موهاى اشتفان است‫.‬ پسر ١٣ ساله اش هم در حال حرفه شدن نوازندگى آكاردئون ميباشد و چند خانه آنطرفتر زندگى ميكنند. ازش راجع به پاى قطع شده اش پرسيدم. به گفته خودش، شش سال قبل در ميكده اى در وين بود كه به خاطر مشكلاتى كه وارد جزئياتش نشد، توسط مافياى رومانى پاش چند تا گلوله ميخوره كه به قطع شدن اش منجر ميشه. با اينكه آمار جرم در رومانى نسبت به بقيه اروپا پايين تره، ولى دامنه فساد ادارى و دولتى سرسام آوره و نزول خورى تبديل شده به اقتصادى زير زمينى. يكى ديگه از شغل هايى هم كه به خصوص بين كولى ها رايجه، جمع آورى آهن قراضه از نقاط مختلف اروپا و فروش اش در بازار سياهه. در يكى دو سال هرج و مرج بعد از انقلاب رومانى (١٩٨٩)، جماعتى اندك كولى ها از اين طريق به ثروتهاى هنگفتى رسيدند و بيشترشو هم به باد دادند. در حين گرفتن اين عكس بودم كه مادرِ اشتفان صدام كرد “احسانه…” شام سيب زمينى سرخ كرده با نون باگت و كالباس و زيتون و گوجه. بفرمايين شام‫.‬

‎دهات کلجان ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳

Comments are closed.