جا سیگاری

IMG_5946‎گاهى وقتها، يك سيگار، مثل چاشنى، آتش اضطراب هاى بى جواب ام را به جانم مياندازد و تا قبل از مهار، سيگار بعد… ترك كنيم اين لعنتى را و با پولش… تو بگو چى بخريم‫.‬

‎بخارست ‫-‬ تابستان ۱۳۹۳


Comments are closed.