‎رای پول تاریک

photo-19

عبارت “پول تاريك” از چند سال پيش در مباحث مربوط به انتخابات آمريكا در زبانها افتاد. در سال دوهزار و دوازده، ديوان عالى آمريكا قانونى رو ساقط كرد كه اهدا كنندگان مالى به كميته هاى غير رسمى انتخاباتى (سوپر پَک) رو موظف به اعلام اسم شون ميكرد. از اون موقع به بعد، مبدأ پول هاى هنگفت ميليونى كه از طرف اشخاص و كمپانى هاى مولتى ميليارد دلارى به اين كميته ها اهدأ و خرج تبليغات انتخاباتى ميشد به پشت پرده ها رفت و اصطلاح پول تاريك به وجود اومد. اخيرا با تصويب چند قانون مشابه كه راه رو بیش از پیش براى نفوذ بى حد و مرز كمپانى هاى بزرگ در رقابت هاى انتخاباتى باز كرده، مبالغ نجومى سرازير انتخابات محلى و ايالتى و ملى شدند كه ترازوى قدرت مالى رقبا رو به شدت به هم زدند و به اختلافات جناحی بیش از پیش دامن زدند. بيشتر اين كمپانى ها و صاحبانش مثل برادران كُك كه هدف شون افزايش سود ها و كاهش ماليات هاشون به دولته، به حمايت از افراطى ترين كانديداهاى جمهورى خواه هاى “تى پارتى” پرداختند كه ايدئولوژى اى بس محافظه كارانه، ضد مهاجرت، ضد حقوق زنان و كارگران و جنگ طلبانه دارند. امشب در تاريخ انتخابات ميان دوره اى آمريكا اتفاق عجيبى افتاد. براى اولين بار بعد از دوران رياست جمهورى هرى ترومن (مسئول حمله اتمى به ژاپن) كنگره آمريكا بيشترين تعداد جمهورى خواه ها رو داره كه تعداد قابل توجه شون از جنبش افراطی تى پارتى هستند. امشب اكثريت سناى آمريكا هم به دستشون افتاد و فرماندار ايالتى كه توش ساكنم هم يك جمهورى خواه ميلياردرِ كارخونه دار شد. از امشب زمزمه هاى استيضاح اوباما و ابطال بيمه های دولتى و برنامه برای فرستادن ارتش امریکا برای جنگی تازه در خاور میانه در اخبار شنيده ميشه. اتفاقی که کمپانی های اسلحی سازی رو به شعف میاره. امشب كنترل قوه مقننه دست گروهى افتاده كه ضد سقط جنين، حامى حمل اسلحه حتى در شهرها، ضد خدمات اجتماعى، و منكر بشر ساز بودن گرماى گلخانه اى كره زمينه. البته این حقیقت رو هم نباید چشم پوشی کرد که آمریکای بیرون کلان شهر هاش، بسیار مذهبی، محافظه کار، ضد کنترل دولتی و با گرایشات نژاد پرستانه است ولی سرمایه گذاری گروه های پشت پرده برای به قدرت رساندن آمریکای سنتی انگار به نتیجه رسیده. براى من، دنياى سياستِ پر سر و صداى آمريكا و اصولا همه جاى دنيا چيزى بيشتر از تعويض قدرت از يك دست به دست فاسد ديگر نبوده. ولى از زمان ورودم به آمريكا كه مصادف با روز انتخابات بوش و الگور بود، نگرش گاوچرانانه و بينش جنگ طلبانه جمهورى خواهان نسبت به خاور ميانه و ايران بوده كه من رو هميشه از به قدرت رسيدنشون نگران كرده. امشب، پول تاريك اولين پيروزيش رو در برابر دمكراسىِ در حال موتِ آمريكا جشن گرفت و من، اخبار رو خاموش کردم و دوباره گوشهام رو سپردم به صدای فرهاد مهراد…یه شب مهتاب

شیکاگو – پاییز ۱۳۹۳

Comments are closed.